Checklista Hjärtat


1. Cor - hjärta

2. Apex cordis - hjärtspetsen. Hjärtats avsmalnande nedre del, riktad fram/vänster.

3. Basis cordis - hjärtbasen. Hjärtats övre/ breda bakåtriktade del.

4. Sulcus coronarius - kransfåran. Runt hjärtat i höjd med övergång förmak-kammare.

5. Atrium dexter (dx) - höger förmak

6. Atrium sinister (sin) - vänster förmak

7. Auricula dx - höger hjärtöra. Säckliknande utbuktning i höger förmaksvägg.

8. Auricula sin - vänster hjärtöra.

9. Septum interatriale - skiljevägg mellan atria.

10. Ventriculus dx - höger kammare

11. Ventriculus sin - vänster kammare. Tjockare vägg pga större arbetsbörda.

12. Septum interventriculare - skiljevägg mellan kammare.

13. mm. papillares - muskel I kammarens golv förbundna med segelklaffarna.

14. Endocardium - hjärtats innerhinna. Serös hinna bestående av tunt endotelskikt.

15. Myocardium - hjärtmuskulaturen, tvärstrimmig. Inkluderar retledningssystemet.

16. Epicardium - seröst membran på hjärtats utsida.

17. Valva tricuspidalis (valva atrioventricularis dx) - treflikig klaff mellan höger förmak/ kammare.

18. Valva bicuspidalis = valva mitralis (valva atrioventricularis sin) - tvåflikig klaff mellan höger förmak/ kammare.

19. Chordae tendineae- sentrådarna mellan papillares och segelklaffarna.

20. Valva semilunaris dx = valva trunci pulmonalis - pulmonalisklaffen. 3 flärpar.

21. Valva semilunaris sin = valva aortae - aortaklaffen. 3 flärpar.

22. Nodus sinuatrialis - sinusknutan.

23. Nodus atrioventricularis - AV-knutan.

24. Fasciculus atrioventricularis - retledningsfiber mellan AV-knutan - papillares.

25. Crus dx/ sin - höger/ vänster skänkel I kammarseptum.

26. A. coronaria sinister - vänstra kransartären. Har kort förlopp och utgår från vänster del av sinus aortae.


27. A. coronaria dx - högra kransartären. Avgår från höger del av sinus aortae och följer sulcus coronarius.

28. Sinus coronarius - samlingsven på hjärtats baksida. Mynnar I höger atria.

29. Pericardium fibrosum - hjärtsäckens yttre del. Bindvävshinna delvis sammanvuxen med mellangärdet.

30. Pericardium serosum - dubbelbladig serös hinna som består av enkelskiktat skivepitel. Bekläder insidan av pericardium fibrosum och hjärtats yta.


31. Foramen ovale - oval öppning I skiljevägg mellan atria. Tom födseln.

32. Fossa ovalis - ovala gropen. Tunt ställe I skiljevägg mellan förmaken efter embryonala foramen ovale.

33. Ductus arteriosus - öppna förbindelsen hos fostret mellan bifurcatio trunci pulmonaris och arcus aortae.

34. Ligamentum arteriosum - bindvävsrest av ductus arteriosus.